.


  • A mezei leltár a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő befejezetlen termelés. A mezei leltárba többek között az őszi szántásokat, vetéseket, a tavaszi vetések alá végzett talaj-előkészítést, a műtrágyázást , a szerves trágyázást, valamint az évelő pillangósok telepítésének költségeit soroljuk. E műveletekkel kapcsolatos közvetlen költségek a következő év, vagy évek növénytermesztését terhelik. Év végén a mezei leltárt a mérlegben a "Befejezetlen termelés, félkész termékek" sorában kell szerepeltetni.

Mezei leltár készítő

Mezei leltár készítés, gyorsan, szakszerűen!

A nem megfelelően dokumentált mezei leltár az adórevíziók során igen komoly elszámolási vitákat és jelentős adóbírságokat eredményezhet.

A megrendelőlaphoz >>>

Könyvelő és ügyvédi irodák korlátlan számú cégre, ügyfélre alkalmazhatják!

A Mezei leltár készítő ára: Árlista

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével, lehetőség szerint folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalma:

A Mezei leltár készítő alapja a számviteli törvény által előírt éves beszámolóhoz kötődő értékelési szabályok alkalmazása a befejezetlen mezőgazdasági termelés tekintetében.

A dokumentum minta ötös sorozatban 25 tábla elszámolására nyújt lehetőséget.

Minden táblához egyenként 24 költség kategória rendelhető.

A tábla sorozatokhoz "felhasználási" táblázatok kötődnek.

A Mezei leltár készítő úgy lett megalkotva, hogy a lehető legkevesebb input adat beírását követően automatikusan minden szükséges értéket kiszámítson, ami a mezei leltár összeállításához és dokumentálásához szükséges.

Külön segédletek támogatják az élő munka ráfordítást, a gépköltséget és az üzemanyag költséget érintő számítások gyors és szakszerű elvégzését. A mellékszámítások értékei automatikusan megjelennek a leltári táblákban is!

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A mezei leltár összeállítása elég sok fejtörést szokott okozni a feladattal megbirkózni kívánó szakembereknek. A mezőgazdasági befejezetlen termeléshez kötődő közvetlen költségek meghatározása, a számítási módszerek alkalmazása, a dokumentáció elkészítése, mind-mind bizonytalansági tényezők sokaságával övezett.

Ennek a feladatnak a gyors és szakmailag korrekt megoldásához jól jöhet egy olyan segédlet, amely eleve tartalmazza a figyelembe veendő szempontokat, elvégzi a szükséges számításokat és végűl, de nem utolsó sorban kész kimutatások, analitikák kinyomtatását teszi lehetővé.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár

2000 évi törvény a számvitelről

A mérlegben:

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

A saját termelésű készlet fogalma a számviteli törvényben:

3 §. (1)

(6) E törvény alkalmazásában:

6. saját termelésű készletek: a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, a növendék-, hízó- és egyéb állatok;

A készlet fogalma a számviteli törvényben:

28. § (1) A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni.

(2) A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök,

a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat,

b) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak [befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek),

c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok).

(3) A készletek között kell kimutatni továbbá

a) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják,

b) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják,

c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül - a 23. § (5) bekezdése szerint - átsoroltak.

Az értékelési szabályok:

(2) ... saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási érték az 51. § szerinti közvetlen önköltség, vagy az átlagos (súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott közvetlen önköltség.

A közvetlen önköltség utókalkulációval meghatározott vagy norma szerinti közvetlen önköltség lehet. A befejezetlen termelés norma szerinti közvetlen önköltsége a félkész termék, a késztermék norma szerinti közvetlen önköltségéből a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározható.

51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,

b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá

c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók

(együttesen: közvetlen önköltség).

(2) Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a költségek képezik, amelyek

a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,

b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá

c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók

(együttesen: közvetlen önköltség).

Az aktivált saját teljesítményt érintő adóalap korrekciós szabályok:

Az adóalap megállapításakor növelő jogcímek

p) az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél ideértve a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is) vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg,

Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek

u) az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél adóköteles bevételként, kifizetett vásárolt készlet növekedéseként) vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg,

Az elszámolás hatása az adóalapra:

A valóságnál kisebb vagy nagyobb mezeileltár- érték megállapítása közvetlen befolyást gyakorol a fizetendő adó összegére. Ha a leltárban nem szerepeltetjük a készletek között azt, amit év közben költség számlára könyveltünk, akkor az adózás előtti eredményünk nem a jogosan elszámolható mértéket fogja tükrözni.

A nem megfelelően dokumentált mezei leltár az adórevíziók során igen komoly elszámolási vitákat és jelentős adóbírságokat eredményezhet.

Vonatkozó törvények:

2000. évi C. törvény a számvitelről

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

A megrendelőlaphoz >>>

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

PartnerfelületVissza az elejére